Slovenija ne priznaje vozačke dozvole iz Bosne i Hercegovine

Region

Ukoliko imate vozačku dozvolu iz BiH, Slovenska vozačka dozvola izdaje vam se ako dodatno položite vožnju u Sloveniji.

Ako na osnovi dozvole za boravak u Sloveniji imate prijavljeno prebivalište, vi možete, ukoliko ispunjavate uslove, zahtijevati zamjenu važeće vozačke dozvole za slovensku vozačku dozvolu.

Ukoliko imate vozačku dozvolu neke od trećih zemalja, npr iz BiH ili Srbije, Slovenska vozačka dozvola izdaje vam se ako dodatno položite vožnju u Sloveniji.

Vožnju ne morate polagati ako imate vozačku dozvolu države članice EU.

Dakle, i ako imate stalno prebivalište u Sloveniji vi možete zamjeniti vozačku dozvolu uz polaganje vožnje. Za zamjenu bh. vozačke dozvole potreban vam je i ljekarski pregled, važeća bh. vozačka dozvola, potvrda da ste za vrijeme polaganja vozačke dozvole živjeli u BiH i fotokopije vozačke dozvole (obje strane).

Ako imate važeću vozačku dozvolu koju je izdao nadležno tijelo vaše države, možete voziti vozila za koja vam je vozačka dozvola bila izdana još godinu dana od dana prijave prebivališta u Sloveniji.

Također, napominjemo da se vozačka dozvola ne prizna ukoliko je osoba koja živi u Sloveniji za to vrijeme polaganja vozačku dozvolu u BiH.

Isto tako, napominjemo da vozači kamiona ako imaju “KOD 95” automatski ispunjavaju uslove za zamjenu vozačke dozvole i ne moraju ponovo polagati testove i glavnu vožnju ali moraju također ljekarski imati. Napomena, zamjena uz KOD 95 važi samo za one koji imaju stalni boravak ili za one koji su već prošli postupak spajanja porodice u Sloveniji.

Zahtjev za zamjenu vozačke dozvole možete podnijeti na administrativnoj jedinici u Sloveniji

titoxnet