Šale na račun Sebije Izetbegović: Upisao rukom na papiru da je diplomirao na Oksfordu bez pečata

Region

Iz Inspekcije su naveli da su inspektorima na okolnosti priznavanja položenih ispita na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, predočena dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano/nabrojano 10 ispita sa ocjenama

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove potvrdila je danas pisanje “Dnevnog avaza”, da su ispiti Sebije Izetbegović, direktorice KCUS-a i supruge predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, sa postdiplomskih studija, tačnije njih deset, upisani na reciklažni papir, rukom, bez memoranduma, pečata i potpisa.

To je na društvenim mrežama postalo predmet zbijanja šala.

Facebook stranica “Raja sa biroa Official” je objavila fotografiju lista papira na kojem su napisali “Diplomirao na Oxfordu” uz potpis i datum, ali bez bilo kakvog pečata.

Podsjećamo, iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS utvrđenoda upisni listovi o prijavi I i II semestra od februara i oktobra 1991. godine ne sadrže podatke o nazivu visokoškolske organizacije, broju upisnice, podatke o studentu, mjesto i datum popunjavanja upisnog lista kao ni svojeručni potpis studenta i podatke o semestru, što je slučaj i sa III semestrom.

Iz Inspekcije su naveli da su inspektorima na okolnosti priznavanja položenih ispita na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, predočena dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano/nabrojano (na engleskom jeziku) 10 ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa i 9 naziva predmeta (na maternjem jeziku) bez ocjena, što se ne može smatrati dokumentom.

– Navedena dva lista papira nemaju memoranduma institucije koja je sačinila prethodno opisani sadržaj, nema evidentiranog datuma sačinjavanja, nema pečata, nema potpisa lica koje je sačinilo sadržaj na pomenutim papirima.

Inspektori su utvrdili da se navedeni “papiri” ne mogu smatrati dokumentom o priznavanju položenih ispita na drugom medicinskom fakultetu na način kako je to bilo propisano Statutom Medicinskog fakulteta u Sarajevu iz 1991.godine – ističu iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove – rekli su iz Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove.

Iz Inspekcije dodaju da u Matičnim knjigama od 1990. do 1997. uopće nije upisana Sebija Izetbegović, te da se nalazi u matičnoj knjizi magistranata od 1964. do 1998. godine, međutim nije naveden datum njenog upisa.

– Neposrednim opažanjem Matičnih knjiga od strane inspektora je utvrđeno da u Matičnoj knjizi I, od rednog broja 723, koji počinje sa datumom upisa 03.01.1990.godine do rednog broja 907, odnosno do kraja Matične knjige, koji završava školske 1996/97.godine, nije upisana Izetbegović Sebija. Pod rednim brojem 836 (broj dosije-a koji je naznačen grafitnom olovkom na Listu o prijavi za Sebiju Izetbegović) upisan je Sarić Senad sa datumom upisa 04.02.1992.godine, dok u Matičnoj knjizi broj II imenovana također nije upisana – pojasnili su iz Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

(dnevniavaz)