Zagađeni zrak ubija gotovo 300.000 ljudi godišnje

Svijet

Evropska komisija pooštrila je granice dozvoljenog zagađivanja kako bi smanjila štetan utjecaj na ljude.

Evropska komisija usvojila je prijedloge koji pooštravaju granice dozvoljenog zagađivanja kako bi osigurala da najštetnije zagađujuće materije budu eliminisane do 2050. godine, zahvaljujući čemu bi mogli da budu spašeni životi stotina hiljada ljudi.

Prijedlozi Evropske komisije fokusirani su na zagađenje vazduha i vode i na neadekvatno bacanje otpada, a da bi postali obavezujući, moraju da ih usvoje Evropski parlament i države članice, za šta će vjerovatno biti potrebni mjeseci.

Zagađenje vazduha je najveća prijetnja za 450 miliona građana EU-a, piše AP. Prijedlozi uključuju dvostruka ograničenja dozvoljenih količina finih čestica u vazduhu do 2030. godine. Takve čestice značajno doprinese zagađenju vazduha, koje, prema procjeni EU-a, ubija gotovo 300.000 ljudi godišnje, prenijela je Beta.

Rat u Ukrajini ugrožava ekološke planove

Pošto se efikasna primjena pravila u vezi sa zagađenjem do sada pokazala kao težak zadatak, prijedlozi EK će omogućiti građanima da traže pravnu zaštitu, sa većim pravima na naknadu štete.

Evropska komisija procjenjuje da bi do 2030. godine mogla da bude ušteđena 121 milijarda eura ako stupe na snagu njena pravila o aerozagađenju.

Ruski rat u Ukrajini utiče na sve planove EU-a, a zaštita životne sredine nije izuzetak s obzirom da je energetski pritisak Moskve na članice EU-a već primorao mnoge države da ožive politike fokusirane na korištenje fosilnih goriva. aljazeera

Odgovori